Kompletní soupis kompoziční tvorby

KOMPLETNÍ SOUPIS KOMPOZIČNÍ TVORBY

Zdeněk Vimr

 

1 Sloky lásky

pět písní pro tenor a orchestr na slova S. Ščipačeva

2 Pathetická předehra

3 Rej – rondo

rondo pro symfonický orchestr

4 Klavírní koncert g – moll

sólo klavír a symfonický orchestr

5 Matce – symfonická báseň

6 Symfonická svita

7 Šťáhlavská sonatina

pro housle a klavír

8 I. Symfonietta

9a Fantazie pro klavír a orchestr

9b Rondo pro klavír a symfonický orchestr

10 Čtyři fragmenty

pro housle, klarinet a klavír (levá ruka)

11 Koncert pro housle a orchestr

12 Kvartetino – Kvartet

pro smyčcový kvartet

12 Koncert pro violoncello a orchestr

13 Dvě bagately

pro housle a klavír

14 Komorní svita

pro sólo klavír a smyčcový orchestr

15 Divertimento pro komorní orchestr 2

16 Měsíční noc

smíšený sbor na slova Jaroslava Seiferta

17 II.Symfonietta

18 Sonatina

pro flétnu a klavír

19 Dva dětské sbory

s klavírním doprovodem

20 Dva klavírní kusy

21 I. Symfonie

22 Sonata

pro klarinet a klavír

23 Concertino

pro housle, klavír a smyčce

25a Kdybych obejít měl celý svět

smíšený sbor a cappella na slova F. Branislava

25b Jarní píseň

pro smíšený sbor a smyčce

26 II.Symfonie

27 Pět písní o lásce

smíšený sbor a klavír na slova lidové poezie

28 Jaro

svita na slova lidové poezie pro dětský sbor, ţenský sbor, soli a orchestr

29a Ranní písně

na slova lidové poezie pro smíšený sbor a orchestr

29b Halekání chlapců

na slova lidové poezie pro muţský sbor a orchestr

30 Partita

pro komorní orchestr

30a Allegro

pro komorní orchestr

31 Léto

svita na slova lidové poezie pro smíšený sbor, dětský sbor, soli a orchestr

32 Trio

pro housle, klavír a malý bubínek

33 Zima

svita pro smíšený sbor, sóla, dětský sbor a orchestr na slova lidové poezie

34 Koncert

pro sopránový saxofon a symfonický orchestr

35 Podzim

svita pro smíšený sbor, klavír a smyčce na slova lidové poezie

35a Kdyžsi člověk zpívá

heslo pro smíšený sbor na slova Fr. Fabiána.

36 Concerto grosso

pro sólový smyčcový kvartet a smyčce

37 Partita semplice

pro 4 housle a klavír

38 Poupata

svita na lidovou poezii pro dětský sbor a orchestr

39 Dvě písně

pro ženský (dívčí) sbor, baryton sólo, housle a klavír na slova M.Kundery a lidové poezie

40 III.Symfonie „Dove sta amore“

pro smíšený sbor a symfonický orchestr

41 Čtyřlístek

čtyři písně na slova Ivo Štuky a Ilony Borské pro dětské hlasy a sólo housle

42 II.smyčcový kvartet

43 Symfonietta solemnis

pro symfonický orchestr

44 Parabolae Salomonis

cyklus pěti smíšených sborů a cappella na latinské texty Šalomounových přísloví

45 Musica per piano

tři skladby pro sólový klavír

46a Andante

pro velký smyčcový orchestr, flétnu a harfu

46b Scherzoso

pro smyčce, harfu, celestu a pikolu

47 IV.Symfonie

48 Zaříkání milého

ženský sbor, flétna, kontrabas, tamburo picc. a tamburo rullante

49 Sonata concertata

pro klavír a komorní orchestr

50 Ommitamus studia

cyklus mužských sborů a cappella

51 Musica rytmica

koncert pro bicí nástroje (jednoho hráče) a 8 dechových nástrojů

52 Ať žije mrtvý

opera o třech obrazech, libreto Jiří Hurta, námět Branimír Ščepanovič

53 Poklady

cyklus pěti dětských (dívčích) sborů na verše F. Nechvátala

54 Amicitia

dětský (dívčí) sbor a klavír na větu Cicera

55 Verba laudata

čtyři zpěvy pro soprán, smyčcový kvartet a klavír na slova Senecy, Valeria Maxima, Cicera a Ovidia

56 Holoubek

dětský sbor a cappella

57 O smutné princezně Upolíně

malá rozhlasová dětská opera na libreto Kamila Bednáře

58 Concerto

per violino, viola e orchestra sinfonica

59 Modlitba

pro smíšený sbor, varhany a bicí nástroje (1 hráč) na slova modlitby ghanských křesťanů

60 Domácí karneval

komorní rozhlasová (televizní) opera na libreto Zdeňka Barborky

61 Dechový kvintet

s trianglem

62 Partita in C

pětivětá skladba pro komorní orchestr

63 Ecce, quomodo moritur iustus

kompozice elektronické a konkrétní hudby

64 Adam a Eva

oratorium na verše Karla Šiktance pro soprán, baryton, alt, recitátora, smíšený sbor a symfonický orchestr

65 Judica me, Deus

smíšený sbor na Žalm 43

66 Duetti

pro housle, fagot, violu, klarinet, violoncello, hoboj, kontrabas, flétnu a bicí

67 Sedum trubačů

cyklus tříhlasých dětských sborů na lidovou poezii

68 Hudba k vernisáži

pro violu a klavír

69 Variace

pro klavír a symfonický orchestr

70 Rondo

pro čtyři saxofony

71 Vyšel jsem dřív neţ hvězda ranní

pět písní pro smíšený sbor, klavír a bicí nástroje na verše A.S.Puškina

72 Blázen u cesty

čtyři písně o láskách pro tenor sólo, smíšený sbor, klavír, tamb.rullante a triangl

73 Tváře lásky

cyklus pěti smíšených sborů s průvodem dvou trubek a bicích nástrojů (2 bonga, 3 bubny,

tam-tam a 3 triangly)

74 Ze špalíčku

cyklus dvojhlasých dětských sborů na verše F.Hrubína (a capp.)

75 Amoroso

drobná příležitostná skladba pro Es-klarinet, dudy a kontrabas (Des)

76 „Nezabiješ“!

oratorium na libreto Zd.Barborky, komponované jako konkrétní hudba (zpracováním smíšeného sboru), doplněná živým provedením pěti sólistů (flétny, klarinetu, trubky, violy a bicích nástrojů) a recitátorem

77 Postludium

pro symfonický orchestr

78 Balada

pro sólový klavír

79 SAAB 96

jednovětá skladba pro symfonický orchestr

80 SVITA

pro sólový klarinet, flétnu (pikolu), cimbál a smyčcový orchestr

81 Hra na lásku

baletní studie

82 V.Symfonie

pro velký symfonickýorchestr se sólovým lyrickým sopránem

83 Finale

pro velký dechový orchestr

84 Dohráno a dozpíváno

píseň pro sólový alt a smíšený sbor na slova S. K. Neumanna

84b Quisquis amat valeat!

heslo pro smíšený sbor a cappella

85 Legenda

pro basklarinet (tenor saxofon) a klavír

86 Vivat iuventus

smíšený sbor s tenorovým a barytonovým sólem a stereofonní magnetofonový pás na verše latinské středověké studentské poezie (4 části)

87 Concerto grosso II.

pro sólovou flétnu a sólo housle, symfonický orchestr a stereofonní magnetofonový pás (čtyřvěté)

88 Píseň

pro sólový klavír

89 Cantus studiosus

trojhlasý dívčí sbor, recitátor, klavír a triangl na verše středověké rozverné latinské studentské poezie

90 Versos d‘ amor i de comiat

skladba pro smíšený sbor, recitátora a komorní orchestr na verše starých katalánských básníků

91a Tři písně pro klavír

91b Míša, Ríša, Mikinka

drobné klavírní skladbičky

92 Malá svita

pro komorní orchestr (3 části)

93 III.Smyčcový kvartet

94 Lode al canto

žmuţský sbor, viola sólo a symfonický orchestr (5 částí)

95 Písně Moudrosti

pro sólo alt a klavír na verše ze Šalomounovy „Knihy přísloví“

96 Divertimento

pro housle a violu

97 A Tribute tu youth

ouvertura festiva per orchestra sinfonica e quattro gruppi (ottoni e timpani)

98 Canzonette

per arpa

99 Hadroplet

cyklus smíšených sborů na texty lidové poezie s průvodem klavíru a bicích nástrojů

100 Máj

cyklus pěti trojhlasých dívčích sborů s flétnou (nebo houslemi) na slova lidové poezie

101 Otep myrhy

trojhlasý ženský (dívčí, dětský) sbor s průvodem varhan nebo klavíru volně na milostnou poezii neznámého autora z 2.pol.14.století

102 Musica da concerto

komorní hudba pro 12 smyčcových nástrojů a cembalo

103 Serenáda

pro flétnu, hoboj, violu, fagot, smyčcový orchestr a bicí nástroje

104 Ronda (3)

pro flétnu, klavír a violoncello

105 Ignoratio dulcis

pro komorní smíšený sbor, 2 flétny, klavír, cembalo, kontrabas, činel a malý bubínek na verše

středověké studentské latinské poezie

106 Trio

per violino, violoncello e piano

107 Preludium, fuga a postludium

pro tenorsaxofon a komorní orchestr

108 Počítadla

devět počítadel pro dětský sbor, flétnu, hoboj a klavír na verše V. Fischera

109 Canti iuventutis

tři skladby pro smíšený sbor, 2 flétny, cembalo, klavír, kontrabas a bicí na verše středověké studentské latinské poezie

110 Jaro se otvírá

cyklus pěti mužských sborů s průvodem houslí na slova lidové poezie

111 Písně letních dnů a nocí

tři trojhlasé dětské sbory s trianglem na verše V. Fischera

112 Prosté písně

cyklus pěti písní pro soprán, flétnu a klavír (příp.soprán a klavír) na milostnou poezii českých básníků

113 Koncert pro fagot a symfonický orchestr

114 Tři dětské sbory

s průvodem houslí na verše Václava Fischera

114a Hejdum dá

čtyřhlasý ženský sbor na slova lidové poezie

115 Princezna Pinkpink a šašek Cupkyhup

svita pro komorní orchestr o pěti částech

116 Meditace

ro violu a cembalo

117 Řemeslníci

pro trojhlasý dětský sbor, klavír a bicí nástroje na slova lidové poezie

118 Kalendář

skladba pro ženský sbor (s 8 sólistkami), klavír, cembalo, housle, flétnu a bicí nástroje na slova

lidové poezie

119 Koncert pro klarinet a symfonický orchestr

120 Partita vocale

šest vět pro šest pěvců (sólistů) a šest instrumentů (2 flétny, klavír, cembalo, bicí a kontrabas) na vokály

121 Kratochvíle pro pět

skladba pro dechové kvinteto (každý hráč – kromě hornisty – hraje ještě jeden bicí nástroj)

122 Psalm 126

(Žalm 126)pro soprán a varhany na německý text bible

123 Ex regione Prachaticensi

skladba pro sólové varhany

124 Katedrály

pět vět pro žesťové nástroje a varhany

 

125 Dvojzpěvy

pro trubku (D) a varhany o třech částech (Allegro moderato, Andante, Con moto)

126 Písně Moudrosti II.

skladba pro hluboký ženský sólový hlas a komorní soubor, volně komponovaná na výběr veršů

ze Šalomounovy „Knihy přísloví“

127 Co umím nakreslit

svita pro komorní soubor instrumentálních sólistů

128 Meditace – rondo

pro violu a cembalo

129 Concerto grosso III.

skladba pro šest sólových houslí a komorní orchestr (sm.,2,2,2,2 + 2 cor.)

130 Corni di Praga

partita pro čtyři lesní rohy

131 Hádání, hraní, milování

celovečerní koncert pro 10 zpěvaček, 1 herce (na text J.Stránského) a 10 hudebníků na verše

lidové poezie

131a České lidové hry

svita o pěti částech pro ženský komorní sbor, 7 sólistek a komorní orchestr na slova lidové poezie

132 Intarzie

tři věty pro housle, violu a violoncello

133 Byl jeden domeček

písně a verše pro dětský sbor, recitaci, flétnu a dvoje housle na slova Václava Fischera

134 Hádanky

pro tříhlasý dětský sbor, housle a klavír na verše V.Fischera

135 Věneček

píseň o dožínkovém věnečku z obilí, o zeleném věnečku děvčaty pleteném, o věnečku nejsmutnějším i o věnečku svatebním – na verše lidové poezie pro dívčí (ženský) čtyřhlasý sbor a cappella

136 Cultus amoris

kantáta pro smíšený sbor, varhany a symfonický orchestr na verše antických filosofů (Seneca, Cicero, Ovidius)

137 Musica Boema

dvě věty pro dechové a bicí nástroje, harfu, xylofon a zvonkohru

138 Dovolená

cyklus písní a recitace na verše Jiřího Suchého pro komorní sbor (Linha Singers)

139 Čtyři studie pro klavír

původně jako scénická hudba k televizní hře

140 Proměny

koncertantní skladba pro klavír a symfonický orchestr

141 Planeta s tiše fialovou září

hvězdářská opera pro Linha Singers, osud a 2 herce na libreto Jiřího Suchého

142 Olmicii laudes

skladba pro dětský trojsbor (60 + 30 + 30), 3 trubky, varhany a bicí nástroje na latinský text Simona Enia

k oslavě města Olomouce

143 Veselá kopa

čtyřhlasý smíšený sbor na slova humorné lidové poezie

144 Miserere mei…

malá kantáta pro sólový bas, čtyřhlasý ţenský (dívčí) sbor, klavír a triangl na slova středověké

latinské studentské milostné poezie

145 Devět artikulí

aneb „Mandáto vládnutí ţen“ pro ţenský sbor (a sóla), baryton, flétnu, 2 cl.B, cembalo, housle,

cb. a bicí nástroje

 

146 Podej mi ruku

osmihlasý smíšený sbor na verše Markéty Procházkové

147 Pocta tvůrcům

cyklus smíšených sborů s doprovodem houslí a klavíru na verše Václava Fischera

148 Kravarky

čtyřhlasý ženský sbor s průvodem trianglu, tamburiny a dřívek na slova moravské lidové poezie

149 Čepení

čtyřhlasý ženský sbor a capp. na slova české lidové poezie

150 Bagately

pro symfonický orchestr

151 Sonata di danza

pro housle, violu, violoncello a klavír

152 Koncert pro cembalo a smyčcové nástroje

153 Raccontino

componimento musicale per saxofono – baritono (in Es) e percussioni (2 sonatori)

154 Partita pro cembalo

155 Rozhovor s panem Myslivečkem v roce 1981

rondo pro flétnu, housle, violu a violoncello

156a Na horách

zpracování lidových písní pro smíšený sbor a cappella

156b České svatební písně

úpravy lidových písní pro osmihlasý smíšený sbor

157 Jak by kdosi krásně hrál

tři písně pro dívčí trojhlasý sbor, flétnu a harfu na verše stejnojmenných básní Dagmar Ledečové

158 Pražské pastorale

skladba pro varhany solo

159 Holoubci

ženský sbor na slova lidové poezie s citacemi lidových písní

160 Zpívala bych, zpívala…

pro jednohlasý až trojhlasý dětský sbor na slova lidové poezie

161 Serenáda

pro pět žesťových nástrojů (2 trombe, corno, trombone, tuba)

162 Čarohrátky

říkadla pro trojhlasý dětský sbor a klavír na verše Věry Provazníkové

163 Koncert pro housle a symfonický orchestr

164 Koncert pro flétnu a symfonický orchestr

165 Pohádka

pro mužský sbor na verše Věry Provazníkové

166 Quot sunt apes

rondo pro čtyřhlasý ženský sbor a cappella na slova středověké latinské studentské poezie

167 Psalm 137

pro ženský sbor, soprán, bas a varhany na německý překlad 137. žalmu Starého Zákona

168 Rondo

pro fagot a klavír

169 Svítá

kantáta pro dětský sbor a instrumentální soubor na verše Věry Provazníkové

170 V podzámčí

čtyři české tance pro cembalo sólo a smíšený sbor

171 Cara mihi semper eris

pro smíšený sbor a cappella na slova latinské středověké studentské poezie

172 Finale festoso

slavnostní hudba pro symfonický orchestr (jednovětá)

173 Canzone

pro klavír sólo

174 Praze

kantáta pro dva soprány, mužský sbor a symfonický orchestr na verše Markéty Procházkové

175 Canti

per orchestra d‘ archi

176 Missa brevis

ženský sbor a cappella s barytonovým sólem

/pozdější verzi pro smíšený sbor a cappella se souhlasem autora přepracoval M. Košler/

177 Koncertní hudba

pro harfu sólo a smyčcový orchestr

178 A co ty víš

dětský čtyřhlasý sbor s klavírem na verše Dagmar Ledečové

179 2 + 2 (Dva plus dva)

sonare per quattro strumenti ( saxofono Es alt, clarinetto basso B, marimba, vibrafono)

180 Poselství hudby

čtyřhlasý dětský (dívčí, ženský) sbor s doprovodem klavíru na verše Markéty Procházkové

181 Canzoni da sonar

pro flétnu, hoboj, housle, violu a violoncello

182 Zpěv zpěvů

píseň pro ženský (dívčí) sbor na báseň Markéty Procházkové

183 Dragouni

smíšený sbor a cappella na slova Dagmar Ledečové

184 Koncertantní svita

pro žesťové kvinteto (2 tr., 1 cor, 2 trbni.) a smyčcový soubor

185 Koncert pro violu a orchestr

186 Přísloví

cyklus tří písní pro hlubší hlas a klavír (nebo varhany)

187 Ouvertura boema

slavnostní předehra pro symfonický orchestr

188 Tři dua

pro dvoje housle

189 Písně beze slov

pro vokální komorní soubor (nebo velký sbor) a symfonický orchestr

190 Finale

pro velký dechový orchestr

191 Buď zdráva písni

smíšený sbor a cappella na slova Václava Fischera

192 Koncert pro klavír a symfonický orchestr

193 Titul člověčí

čtyřhlasý dívčí (ženský, dětský) sbor na verše Václava Fischera

194 Jsem této země zpěv

kantáta pro smíšený (ženský, mužský) sbor, žesťové kvinteto a klavír na verše M. Procházkové

195 Písecká

píseň pro nižší hlas na úryvek básně Ivana Skály „Písecká“

196 Návraty

čtyřhlasý ženský (dívčí) sbor na verše Dagmar Ledečové

 

197 Falkenštejn

celovečerní opera na libreto Dagmar Ledečové

198 Strom života

ženský sbor na text Václava Fischera

199 Pět písní

pro nižší hlas na verše Dagmar Ledečové

200 Když přišlo jaro

mužský sbor na český (případně německý) text Dagmar Ledečové

201 Preludio e rondo

pro housle sólo a smyčcový orchestr

202 Ave Maria

pro soprán sólo, klarinet a varhany

203 Koncertantní etuda

pro klarinet a klavír

204 Koncert pro violoncello a symfonický orchestr

205 S humorem

smíšený sbor a cappella na slova lidové poezie

205a Dvojlístek

malé dostaveníčko pro housle a violu

206 Veta za vetu

celovečerní opera o dvou jednáních a šesti obrazech na libreto Dagmar Ledečové (na motivy komedie W.Shakespeara)

207 Dvojhry

pro housle a violoncello

208 Koncertantní sonatina

pro klavír sólo

209 Svatba

pro ženský (dívčí) čtyřhlasý sbor na báseň D.Ledečové

210 Duo di basso

pro violoncello a kontrabas

211 Ani sis neoblékl frak

pro soprán, mužský sbor, housle sólo a 3 tamburi na báseň Dagmar Ledečové

212 Letní hudba

pro 3 tr., 1 basovou tr.B , 2 cor.F, 2 tromboni, eufonium, tubu a bicí nástroje

213 IV. smyčcový kvartet

214 Aby svět voněl písní

kantáta pro dětský a smíšený sbor a orchestr na slova Václava Fischera

215 Zasadit strom

cyklus šesti písní pro hlubší hlas a smyčcový orchestr na verše Dagmar Ledečové

216 Cantabile

pro violu a cembalo

217 Jan Ámos Komenský

pro smíšený sbor a violoncello sólo na stejnojmennou báseň Jaroslava Seiferta

218 Svita

pro sólové housle o třech částech

219 Báseň

220 Zpívejte ptáčkové

pro dětský (dívčí) dvojsbor a cappella na slova české lidové poezie

221 Škola noci

pět písní pro tenor a klavír na básně anglického renesančního autora Johna Donneho

222 V horách

čtyřhlasý dětský sbor a capp. na verše Václava Fischera

223 Koncert pro lesní roh a symfonický orchestr

224 Dvojkoncert

pro housle sólo, violoncello sólo a symfonický orchestr

225 Amica mea

cyklus mužských sborů s flétnou na latinský překlad veršů ze Šalomounovy „Písně písní“

 

226 Intarzie II.

pro housle, lesní roh a klavír

227 Duo di basso

dvojkoncert pro violoncello, kontrabas a smyčcový komorní orchestr

228 Ama musicam – amor musicae!

čtyřhlasý smíšený sbor (verze z r.1990), nebo čtyřhlasý ženský sbor (verze z r.1991)

229 Quam pulchra est

pro dívčí (ženský, dětský) sbor a cappella

230 Lacrymosa

árie pro vyšší hlas a varhany

231 Magna est vis veritatis

pro osmihlasý smíšený sbor a cappella na latinský text L. A. Senecy

232 VI. symfonie

pro symfonický orchestr

233 Koncertino

pro housle, marimbu a smyčcový orchestr

234 Dubnová improvizace

pro housle a klavír

235 Mariánské písně

cyklus písní na verše Marie Kohoutové se saxofonovým kvartetem

236 Liturgické písně

pro nižší hlas a varhany (nebo klavír), později autor přepracoval pro baryton a smíšený sbor

237 Třeba se spolu jednou pomilujem

pro smíšený sbor a cappella na verše Marie Kohoutové

238 Píseň o lidském srdci

pro ženský sbor a cappella na verše Karla Šiktance

239 Pro lásku

čtyřhlasý ženský sbor na verše Jaroslava Seiferta

240 Za Dunaj

skladba pro cembalo a komorní orchestr

241 II. klavírní kvartet

242 Malé finale

pro smyčcový kvartet

243 Sonata

per viola solo

244 Koncert pro cimbál a smyčcový orchestr

245 Tak staň se

čtyřhlasý ženský sbor a cappella na verše Evy Šlesingerové

246 Trio

pro housle, violu a violoncello

247 Corali

pro dva klavíry

248 Concertino dedicato

pro housle sólo a smyčcový komorní orchestr

 

249 Pět listů

pro hoboj a harfu

250 Nonetto

fl.,ob.,cl.,fg.,cor., vl.,vla.,vcl.,cb.

251 Duetti II.

 

252 Requiem

per coro misto a cappella

253 Quartetto con flauto

pro flétnu, housle, violoncello a klavír

254 Quis potest dicere

smíšený sbor a cappella na stejnojmenné Šalomounovo přísloví

255 Plynutí času

smíšený sbor s flétnou na verše Václava Fischera

256 Tam v dálkách

pro malý dětský sbor a cappella na slova Václava Fischera

257 Rondo

pro violoncello a cembalo

258 Concerto III.

per piano e orchestra

259 „Wadači“ Arigato (Děkujeme)

smíšený sbor a cappella

260 Lucerna Domini

pro sólový střední hlas (nejlépe baryton), tříhlasý ženský sbor a varhany

261 Chorus Mysticus

pro dva čtyřhlasé mužské sbory na text J. W. Goetha

262 Concerto grosso č. IV

pro čtyři saxofony a symfonický orchestr

263 Pater noster

pro pětihlasý smíšený sbor a cappella na latinský překlad „Otčenáše“

264 Lento drammatico

pro altsaxofon a klavír

265 Sinfonia brevis

pro dechový symfonický orchestr

266 Svita

pro dětský sbor a klavír na verše Věry Provazníkové

267 Prager Festmusik (Pražská slavnostní hudba)

pro velký dechový orchestr

268 Šťastné a veselé

vánoční zpívání pro dětský sbor, housle a klavír na verše Václava Fischera

269 Andante a Allegro

pro klavír sólo

270 Kasace

pro flétnu, hoboj a violu

271 Partita alla fanfare

pro dvě trubky, lesní roh, trombon a tubu

 

272 Hádanky – zpívánky

pro jednohlasý dětský sbor, housle a klavír na verše Věry Provazníkové

273 Slavia – galopp

pro velký dechový orchestr

 

274 Dies irae

oratorium pro sólový klavír, velký smíšený sbor a čtyři hráče bicích nástrojů na latinský text

275 Canto

pro čtyři flétny a cembalo

 

276 Tuba mirum

smíšený šestihlasý sbor a cappella na latinský text (část sekvence z Requiem)

277 Vox dilecti mei

ženský sbor a cappella na verše Šalomounovy

278 Nonet

pro tři trubky, dva lesní rohy, tři trombony a tubu

279 Praedicatio

šestihlasý smíšený sbor a cappella na latinský text Blahoslavenství

280 Kvítek šáronský

pět milostných písní pro mezzosoprán a smyčcový kvartet na verše Šalomounovy

281 Znělka

pro symfonický orchestr

282 Choral – Präludium

pro velký dechový orchestr

283 Mundum est cor meum

čtyři písně pro soprán a klavír na texty Šalomounových přísloví

284 Písně Šalomounovy

čtyři písně pro baryton a klavír na latinský text z Písně písní

285 Musica Bohemica

předehra pro velký dechový orchestr

286 A moudrost volá

sedm písní pro bas sólo a orchestr na Šalomounovy verše

287 No man is an Island

smíšený sbor na verše Johna Donnea

288 Oj, oj, oj

valašské písně pro smíšený sbor a cappella

289 Gaudete et exultate

čtyřhlasý ženský sbor na text z Blahoslavenství

290 Tusta

rapsodie pro varhany

291 Tavadavatavadavadá

koncertní etuda pro dvě sóla a smíšený sbor

292 Cantabile e fugato

pro flétnu a klavír

293 Vox cordis mei

koncert pro varhany, dvě trubky a smyčce

294 Lux aeterna

kantáta pro smíšený sbor (S1,S2,A,B) a komorní orchestr

295 Messaggio

symfonická báseň pro velký dechový orchestr

296 Ricordo

kvintet pro 2 hoboje, fagot, cembalo a kontrabas

297 Z nejkrásnějších písní Šalomounových

kantáta pro soprán, baryton a orchestr

 

298 Sbohem a šáteček

smíšený sbor a cappella na verše Vítězslava Nezvala

299 Metamorfosy

pro velký symfonický dechový orchestr

300 Serenata

pro violoncello a kontrabas

301 Radujme se všichni v Pánu

vánoční mše k poctě skladatele J.J.Ryby pro smíšený sbor, 2fl.,2 cl.B., 2 tr.B, poz., smyčce a varhany na liturgický a lidový text

302 Dvojkoncert

hoboj, fagot a orchestr

303 Pastorely

pro housle, violoncello a klavír ve snadném slohu

304 Dvojkoncert

pro hoboj, fagot a orchestr

305 Contrasti per quattro

(V.smyčcový kvartet)

306 Tenera iuventa

dívčí sbor na slova středověké studentské latinské poezie

307 Pod mostem Mirabeau

smíšený sbor na verše Guillaume Apollinaire (překlad J.Seifert)

308 Canto appassionato

pro violu a klavír

309 Vox iuvenalis

dvojhlasý dětský sbor s doprovodem žesťů (2 tr., cor., poz., tb.)

310 Trio in D

pro hoboj, klarinet a fagot

311 Te Deum laudamus

šestihlasý smíšený sbor a cappella

312 Trionfo del tempo

VII. symfonie se sólovým sopránem

313 Impulsioni

pro hoboj a klavír

314 Introitus

pro soprán, bas a varhany

315 Liturgical Songs

pro trubku sólo a varhany

316 Addio, krásný plameni

árie pro vyšší hlas a klavír na verše z poemy Jaroslava Seiferta „Mozart v Praze“

317 Musica per ogni tempo

pro dvě violoncella a klavír

318 Serenata piccola

pro flétnu, hoboj, klarinet a lesní roh

319 Tres canti studiosorum

pro čtyřhlasý dívčí (ženský) sbor a smyčcový orchestr na text středoevropského študáckého latinského zpěvníku

320 Per tutte le corde

kvintet pro harfu, dvoje housle, violu a violoncello

321 Alleluia

šestihlasý smíšený sbor

 

322 Tulák větroplach

ženský (dětský) sbor na verše Václava Fischera

323 Koncert pro trubku a symfonický orchestr

324 Symfonický koncert

pro smyčcový kvartet a symfonický orchestr

325 Ave Maria

aria per strumenti a fiatti

326 Kvítek šáronský

cyklus pěti písní pro mezzosoprán a smyčcový kvartet na verše krále Šalomouna

327 Proverbium

mužský sbor na Šalomounova přísloví

328 Hosprenglic

duo pro violu a harfu

329 Le canzoni della vita e dell’amore

cyklus písní pro koloraturní soprán a symfonický orchestr na verše italské lidové poezie

330 Four sonnets

for mixed choir (s.,ms.,a.,t.,bar.,b.)

331 Kyrie eleison

pro velký symfonický dechový orchestr k památce českého kníţete sv. Václava

332 Angelum pacis Michael

pro velký smíšený sbor

333 Cantico

pro dvanáct violoncell (3,2,2,2) a dva kontrabasy

334 Supplemento

pro violu a cembalo

335 Koncert pro housle, klavír a smyčcový orchestr

336 Trionfo della morte (Triumf smrti)

kantáta pro mezzosoprán a symfonický orchestr na stejnojmenné verše Francesca Petrarcy.

337 Fanfára pro Hudbu hradní stráže

338 Chansons populaires

cyklus smíšených sborů na francouzské texty

339 Sextet

Vl.1,2, Vla, Vcll., Cb., Pf.

340 Ricordo sul G

pro housle a klavír.

341 Far musica

per 3 violini soli

342 Preludio brevis

pro 4 kytary

343 Trio boemo

pro housle, violoncello a klavír

344 Ricordi

concerto per violoncello e orch. d´archi

345 Rita mattinata

pro smyčcový kvartet

346 Quis potest dicere?

čtyři písně pro soprán, violu, smyčcový kvartet, triangl a bubínek na Šalomounovy verše přísloví

347 Dolore ed amore

pro čtyři violy

348 Dies natalis

pro sólové housle a smyčce

349 Sinfonia concertante

symfonie pro symfonický orchestr se sólovou trubkou, lesním rohem a pozounem

350 Dona nobis pacem

smíšený sbor a cappella

351 Proměny lásky

trio pro flétnu, violu a violoncello

352 Preludium per due sonatori

violoncello solo e 12 percussioni

353 Tváře lásky

kantáta pro soprán, trubku sólo a symfonický orchestr na verše české lidové poezie milostné

354 Rotlevův šlojíř

trio pro housle, violu a klavír

 

Studie uveřejněna v publikaci :

VIMR, Zdeněk (ed.). Zdeněk Lukáš, hudební skladatel. Praha : ASN repro, 2010, s. 109 - 128. ISBN 978-80-85468-00-7.   

 

 


Vytisknout   E-mail