156b České svatební písně

  • úpravy lidových písní pro osmihlasý smíšený sbor

  • Komponováno na objednávku Čs. rozhlasu v Praze pro soutěž Prix Bratislava 81. Durata cca 6‘. OSA 27.1.1981. Natočil Kühnův smíš. sbor (P. Kühn) 21.2.1981.

 


Vytisknout   E-mail