Kvítek šáronský

  • Opusové číslo 280
  • pět milostných písní pro mezzosoprán a smyčcový kvartet na verše Šalomounovy

Termín komponování přesně neuveden. Části : 1.Jsem kvítek šáronský, 2.Hlas mého milého, 3.Pojď, můj milý, 4.Probuď se, vánku, 5.Zburcovala jsem tě. Pod stejným op.číslem též uveden cyklus Písně Šulamit, určený pro alt a housle sólo. Části jako u Kvítku šáronského, ovšem bez čísla 4. Premiéra tohoto cyklu v Plzni 1999 (Eva Procházková - alt, Ivana Mašková - housle).

 

1. verze nadepsaná 'Písně Šulamit (Šalamoun) pro alt+housle solo:

 

 

2. verze - upravená - nadepsaná 'Kvítek šáronský - milostné písně pro alt a housle solo na verše Šalamounovy - 1996:

Login Form