Contrasti per quattro

Smyčcový kvartet Hits: 1925

Dokončeno 30.6.1999 v Jílovém. Durata 17‘. OSA 4.8.1999. Objednávka Čs.rozhlasu v Praze.

Print