Kravarky

Ženské sbory Hits: 2139

Komponováno v roce 1979 pro potřeby ženského sboru ČSSPT. Durata 5‘. OSA 24.4.1980. Věnováno ženskému komornímu sboru Ostrava, sbm.František Hába. Natočeno v Čs.rozhlase Praha (ČSSPT).

 

0:00
0:00

LusciniaOtisk

Print