Kvítek šáronský

  • Opusové číslo 280
  • pět milostných písní pro mezzosoprán a smyčcový kvartet na verše Šalomounovy

 

1. verze nadepsaná 'Písně Šulamit (Šalamoun) pro alt+housle solo:

 

 

2. verze - upravená - nadepsaná 'Kvítek šáronský - milostné písně pro alt a housle solo na verše Šalamounovy - 1996:

 

 

 


 


Print   Email